Forbehold

Materialebeskrivelsen
Beskrivelsen af de materialer, som følger med boligen, findes i materialebeskrivelsen. Der tages forbehold for de på hjemmesiden nævnte materialer. De valgte og nævnte materialer er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Der tages forbehold for produktændringer, udgåede produkter, projektændringer, ændringer i myndighedskrav, trykfejl og andre fejl.

3D visualiseringer
Alle 3D visualiseringer er tænkte visualiseringer og er lavet med forbehold for ændringer. Der kan forekomme tekniske rørføringer og teknikskabe, som ikke er vist på 3D-visualiseringerne. 3D-visualiseringerne viser eksempler på løsninger og materialer, som kan vælges mod en merpris. Accessories medfølger ikke.

Plantegninger
Plantegningerne er ikke målfaste, og der tages forbehold for ændringer. Køber skal forvente, at teknikskabe og tekniske rørføringer vil forekomme i lejligheden.
Hjemmesiden er udarbejdet som et sælgers prospekt og skal ikke ses som en salgsopstilling. Under projektforløbet kan der forekomme ændringer, hvorfor indholdet på hjemmesiden og materialet er med forbehold for ændringer.

Arealangivelser
Angivne mål og arealer på hjemmesiden herunder plantegninger er alene foreløbige, vejledende og illustrative, hvorfor køber ikke kan støtte ret på sådanne angivelser. Der henvises i stedet til angivelser i salgsopstillingen og købsaftalematerialet.

Ny ejendomsvurderingslov:
Køber gøres opmærksom på, at der i 2018 træder en ny ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter, vil blive fastsat ud fra andre principper end de, der er benyttet til at anslå værdierne i nærværende salgsopstilling. Sælger og sælgers ejendomsmægler har ikke adgang til disse principper. Den offentlige ejendomsværdi er anslået til kontantprisen, ejendomsværdiskatteloftet er estimeret ved brug af SKAT’s normtal og forslagsmodel for 2001/2002 og grundskatteloftsværdien er estimeret ved brug af oplysninger fra SKAT. De estimerede/anslåede oplysninger ligger til grund for de anslåede skattebetalinger i salgsopstillingens ejerudgifter. Eventuelle afvigelser ift. salgsopstillingens værdier og beløb, når SKAT offentliggør de endelige værdier, er sælger og sælgers ejendomsmægler uvedkommende. Køber opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Tinglyst areal
Tinglyst areal er boligens ”fodaftryk” på jorden eller på etagen. Arealet måles til ydersiden af de begrænsende ydervægge i gulvniveau, inklusiv teknikskakte, som hører til boligen, men uden andel i fælles arealer. Er der et tilhørende pulterrum, kan dette ligeledes indgå i det tinglyste areal. Tinglyst areal er altså det areal man ejer og har eksklusiv råderet over.

Bruttoareal
Arealer i BBR opgøres efter bruttoarealprincippet. Det betyder, at bygningers arealer opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan med færdigt gulv. Boligens arealer opgøres ligeledes som bruttoetagearealer.
For lejligheder skal der derudover tillægges en andel af de fælles adgangsarealer som trappeopgang og eventuel svalegang samt de teknikskakte, som hører til boligen.