Købsprocessen

KØBSPROCESSEN

Købsaftalemøde

Når du har besluttet dig for at købe en af lejlighederne i Strandterrasserne, vil du blive indkaldt til et købsaftalemøde hos danbolig. På købsaftalemødet vil ejendomsmægleren gennemgå købsaftalen fra a-z samt diverse bilag, og købsaftalen vil efterfølgende blive underskrevet.

Købsaftalen – advokat- og pengeinstitutforbehold

Købsaftalen er udarbejdet af sælgers advokat, som har mange års erfaring med projektsalg. Det er også sælgers advokat, der består berigtigelsen, herunder ekspedition og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

For at du skal føle dig tryg ved at handle en ejerlejlighed på Strandterrasserne, er købsaftalen gjort betinget af din advokats og pengeinstituts godkendelse. Efter begge parters underskrift af købsaftalen sendes denne sammen med bilag til din advokat og dit pengeinstitut, hvorefter de har 6 hverdage til at godkende handlen.

Udbetaling og garanti

6 hverdage efter køber og sælger har underskrevet købsaftalen, skal køber betale en udbetaling på kr. 25.000, og der skal foreligge en uigenkaldelig bankgaranti. Bankgarantien tjener til sikkerhed for handlen og erstattes af en kontant deponering senest en uge før overtagelsesdagen.

Fortrydelsesret

Når du køber en lejlighed i Strandterrasserne, vil du som køber naturligvis have 6 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder dit køb og vil gøre brug af din fortrydelsesret, vil det ikke koste dig noget. Det vil heller ikke koste dig noget, hvis din advokat eller dit pengeinstitut annullerer handlen inden for fristen på de 6 hverdage efter begge parters underskrift.

Aflevering samt 1- og 5-års gennemgang

Sælger sørger for at kalde køber ind til en før-aflevering af lejligheden inden indflytning. Eventuelle fejl og mangler ved lejligheden, der konstateres ved før-afleveringen, anføres på en mangelliste, der underskrives af begge parter. Fejl og mangler vil så vidt det er muligt blive udbedret inden overtagelsesdagen.
Omkring 1 år og igen 5 år efter overtagelsesdagen indkaldes køber igen til gennemgang.